BÀN HỌP & LÀM VIỆC

Mã hàng: bàn họp 01
Quy cách: theo yêu cầu khách hàng

Mã hàng: bàn họp 04
Quy cách: theo yêu cầu khách hàng

Mã hàng: bàn họp 02
Quy cách: theo yêu cầu khách hàng

Mã hàng: bàn họp 05
Quy cách: theo yêu cầu khách hàng

Mã hàng: bàn họp 03
Quy cách: theo yêu cầu khách hàng